Významná návšteva: Profesor Mark Hillery na QUTE.sk

Združenie QUTE.sk mal tú česť hostiť profesora Marka Hilleryho z New Yorku, USA, ktorý nedávno zavítal na Slovensko v rámci dvoch významných podujatí: vedeckej konferencii CEQIP a sérii prednášok Úvod do kvantových algoritmov. Návšteva profesora Hilleryho bola významná pre vedeckú komunitu a je dôkazom jeho neustáleho prínosu a podpory spolupráce v oblasti kvantových technológií.

CEQIP 2024: Nové kvantové pohľady a podnetné dialógy

Profesor Hillery bol jedným z hlavným rečníkov na konferencii CEQIP (Central European Quantum Information Processing), ktorá sa konala od 3. do 6. júna 2024 v prekrásnej Skalici. Konferencia, zameraná na najnovšie výzvy a paradigmy v kvantových technológiách, poskytla platformu pre významných vedcov, aby sa podelili o svoje poznatky a podporili vzájomnú spoluprácu. Medzi ďalších významných rečníkov patrili Giulio Chiribella z Hongkongu, Sergei Filippov z Helsínk, Teiko Heinosaari z Jyväskylä, Michał Oszmaniec z Varšavy a Marcin Pawlowski z Gdanska.

Workshopy CEQIP sú tiež známe svojimi zaujímavými diskusiami o matematických a výpočtových aspektoch kvantových technológií. Spoločenský program konferencie zahŕňal tradičnú degustáciu vín, šifrovaciu hru a plavbu loďou do Českej Republiky a vytvoril priateľskú a tvorivú atmosféru podporujúcu intelektuálnu výmenu.

Vrcholom prvého dňa konferencie bola prezentácia profesora Hilleryho na tému „Vysielanie kvantových stavov“. Jeho prednáška sa zaoberala zložitosťou kvantového vysielania stavov a zaujala publikum svojimi hlbokými znalosťami a inovatívnymi nápadmi.

Spojenie s novou generáciou: Prednášky o kvantových algoritmoch

Po konferencii CEQIP viedol profesor Hillery sériu piatich prednášok na tému Úvod do kvantových algoritmov od 10. do 14. júna 2024 v Auditoriu QUTE, FÚ SAV v Bratislave. Cieľom týchto prednášok bolo predstaviť kvantové algoritmy študentom magisterského a doktorandského štúdia ale prilákali aj ďalších zainteresovaných účastníkov.

Cyklus prednášok pokrýval širokú škálu tém nevyhnutných na pochopenie kvantových algoritmov. Počnúc úvodom do generovania vlastného stavu neznámeho riadeného U brány, prednášky pokračovali skúmaním Deutsch-Jozsovho algoritmu, Berstein-Vaziraniho algoritmu, Groverovho vyhľadávacieho algoritmu, kvantových “prechádzok”, Simonovho algoritmu a kvantovej Fourierovej transformácie a fázy. odhad. Prednášky boli navrhnuté tak, aby poskytli komplexný základ pre každého, kto sa zaujíma o rozvíjajúcu sa oblasť kvantových počítačov.

Verný a otvorený kvantový priekopník

Mark Hillery je uznávaným vedcom a dlhoročným spolupracovníkom slovenskej kvantovej výskumnej komunity. Svoju spoluprácu začal na začiatku 90. rokov s Vladimíra Bužeka na kvantovej optike, v čase, keď sa téma kvantová teórie informácie iba objavovala. Odvtedy spolu publikovali približne 50 výskumných prác, s významnými príspevkami, akými sú približné kvantové klonovanie (Approximate Quantum Cloning) a kryptografická7 protokol pre tajné kvantové zdieľanie (Quantum Secret Sharing Cryptographic Protocol), ktoré patria medzi najcitovanejšie fyzikáne štúdie na Slovensku.

Prínos profesora Hilleryho bol ocenený prestížnou cenou Slovenskej akadémie vied, čo podčiarkuje jeho významný vplyv v tomto vednom odbore a tiež jeho ducha spolupráce. Jeho nedávny článok „Grover search under localized dephasing“, ktorý napísal spolu s Danielom Reitznerom a publikoval v Phys. Rev. A ďalej dokazuje jeho odhodlanie napredovať v kvantovom výskume napriek jeho pokročilému veku.

Na čo sa môžeme tešiť

Návšteva profesora Marka Hilleryho na QUTE.sk bola nezabudnuteľnou udalosťou, ktorá podporila výmenu poznatkov a inšpirovala ďalšiu generáciu kvantových vedcov. Jeho odborné znalosti v kombinácii s prístupným a zdvorilým vystupovaním zanechali trvalý dojem u všetkých, ktorí mali tú česť navštevovať jeho prednášky a prezentácie. Cyklus prednášok profesora Hilleryho bol posledným v tomto semestri a my sa tešíme na pokračovanie nášho kurzu vzdelávacích programov courseQUTE po prázdninovej prestávke.

Viac informácií o práci profesora Hilleryho a jeho spolupráci so slovenskými výskumníkmi nájdete na webstránke Slovenskej akadémie vied. Tešíme sa na ďalšie takéto obohacujúce podujatia a spolupráce v budúcnosti.

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *