Aktivity

Projekt skQCI sa zameriava na:

Budovanie národnej experimentálnej kvantovej komunikačnej infraštruktúry naprieč krajinou

Návrh prototypu supravodivého jednofotónového detektora a kryogénneho systému

Zriadenie vzdelávacieho centra pre kvantové technológie pre študentov a postdoktorandov