Cieľom pracovného balíka deteQUTE je navrhnúť prototyp supravodivého jednofotónového detektora a kryogénneho systému. 

Detektor umožní implementáciu kvantových komunikačných technológií najmä v jednotlivých optických uzloch kvantovej komunikačnej infraštruktúry.

Pre úspešné naplnenie tohto pracovného balíka spájame odborné znalosti výskumných skupín pracujúcich v oblastiach nízkych teplôt (Ústav experimentálnej fyziky SAV – ÚEP SAV), supravodivých kvantových technológií (Univerzita Komenského v Bratislave – UK BA ) a materiálové inžinierstvo (Elektrotechnický ústav SAV – EIÚ SAV).

Aktivita deteQUTE stimuluje vznik plnohodnotného a technologicky autonómneho európskeho odvetvia kvantovej komunikácie. Prirodzeným ďalším krokom (nad rámec súčasného projektu) bude spraviť tieto detektorové systémy široko dostupné pre všetkých používateľov euroQCI – teda zabezpečiť ich vstup do výrobnej fázy.

Inštalácia ID Quatique umiestnená v pavilóne QUTE v Bratislave
SEM obrázok nanodrôtu so šírkou 200nmv tvare meandra
He3 sorpčný refrigerátor s DC a mikrovlnným meracím traktom na charakterizciu supravodivých nanodrôtov