Cieľom netQUTE je vytvoriť základ pre slovenskú kvantovú telekomunikačnú infraštruktúru v zmysle iniciatívy EuroQCI, umožňujúcu zriadiť transeurópsku kvantovo-optickú sieť, ktorá by dávala možnosť prepojiť vedecké, vládne a komerčné inštitúcie na medzinárodnej úrovni aj v rámci jednotlivých krajín EÚ.

Prvými blokmi, ktoré si predstavujeme v rámci časovej osi projektu, je vybudovanie uzlov v nasledujúcich 6 mestách:

  • Bratislava
  • Trnava
  • Trenčín
  • Nitra
  • Košice
  • Prešov

Tento prístup je založený na kvantovom previazaní. Jeho cieľom je vybudovať medzinárodné testovacie prostredie pre kvantovú komunikáciu a má dva aspekty. Na jednej strane, rastúca veľkosť lokálnych uzlov umožní implementáciu a štúdie zložitejších topológií pri zachovaní stabilnej kostry, zloženej z niekoľkých vzdialených uzlov. Na druhej strane pridaná hodnota centrálneho poskytovateľa, ktorý je zdrojom previazaných fotónových párov, umožňuje štúdium kvantových komunikačných protokolov, ktoré presahujú rámec QKD pre budúci internet.

Tento pracovný balík bude o vývoji, výrobe a inštalácii niekoľkých uzlov na vytvorenie kostry kvantovej siete, ktorá bude umožňovať bezpečne si vymieňať náhodnosť podľa zákonov fyziky.

Tieto uzly z pohľadu vyšších vrstiev siete budú v podstate čierne skrinky, vysoko zabezpečené úložiská kľúčov, schopné zabezpečiť nepretržitú dodávku materiálu pre tvorbu kľúčov.

Plánovaná infraštruktúra:

Projekt skQCI má pokračovať do roku 2025