QUTE.sk privítalo na Slovensku renomovaného fyzika Prof. Dr. Dietera Meschede

V máji 2024 malo QUTE.sk česť hostiť na Slovensku významného prof. Dr. Dietera Meschede. Prof. Meschede je poprednou osobnosťou v oblasti kvantovej fyziky z Univerzity v Bonne a do Bratislavy priniesol svoje rozsiahle vedomosti a priekopnícky výskum, ktorý zaujal publikum svojimi postrehmi a odbornými znalosťami.

Stretnutie projektového tímu skQCI v Košiciach

V dňoch 11. až 13. marca sa na Ústave experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (ÚEP SAV) uskutočnilo naše stretnutie k projektu skQCI. Počas troch dní nabitých prezentáciami a diskusiami sme sa zahĺbili do prebiehajúceho experimentálneho výskumu, zdieľali nové poznatky a vytvárali dôležité putá, ktoré posunú náš projekt vpred.

Sme pripravení postaviť prvý uzol mimo Bratislavy

Tento týždeň sa v Trnave uskutočnilo prvé stretnutie predstaviteľov Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i. a Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave (STU) s cieľom dohodnúť prípravu prvého mimobratislavského kvantového komunikačného uzla projektu vybudovania kvantovo zabezpečenej komunikačnej infraštruktúry na Slovensku. Prodekan prof. Pavol Tanuška vyjadril maximálnu možnú podporu pre rozvoj národnej kvantovej komunikačnej infraštruktúry na pôde ich fakulty. Po stretnutí môžeme s radosťou oznámiť, že fakulta …

Letná škola „Kvantové technológie“ 2023 21. – 25. august Viedeň

Táto týždenná letná škola kombinuje príspevky odborníkov z priemyslu a vedy s praktickým študentským projektom o kvantovej výpočtovej technike, kvantovej kryptografii a kvantovej elektronike. Spája medzinárodných študentov s potenciálnymi zamestnávateľmi a poprednými pedagógmi. Je to jedinečná príležitosť dostať sa do kontaktu s kvantovými technológiami bez tlaku zo skúšok.

Na Slovensku sa začala doba kvantová

In order to increase awareness, it is essential to be able to introduce the project to a wider audience. In the following video, the chairman of the executive committee of Slovak National Center for Quantum Technologies Doc. Mgr. Mário Ziman PhD. explains the essence of quantum communication.

Kick-off stretnutie k projektu skQCI

V modernej spoločnosti je zabezpečenie informačnej a komunikačnej bezpečnosti jednou z kľúčových úloh pre plynulý chod štátu. Krajina je iba vtedy bezpečná, ak je schopná efektívne ochraňovať informácie na úrovni štátnych inštitúcií a jej bezpečnostných zložiek, zdravotníckeho systému, finančných inštitúcií, leteckého riadenia, výroby a distribúcie energií či dopravného systému a logistiky.