Sme pripravení postaviť prvý uzol mimo Bratislavy

Tento týždeň sa v Trnave uskutočnilo prvé stretnutie predstaviteľov Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i. a Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave (STU) s cieľom dohodnúť prípravu prvého mimobratislavského kvantového komunikačného uzla projektu vybudovania kvantovo zabezpečenej komunikačnej infraštruktúry na Slovensku. Prodekan prof. Pavol Tanuška vyjadril maximálnu možnú podporu pre rozvoj národnej kvantovej komunikačnej infraštruktúry na pôde ich fakulty. Po stretnutí môžeme s radosťou oznámiť, že fakulta …