Oslavujeme Svetový deň kvanta 2024: Týždeň kvantového prieskumu

Na počesť Svetového dňa kvanta 14. apríla 2024 sa stretávajú nadšenci, vedci a profesionáli z celého sveta, aby oslávili zázraky a pokroky v kvantovej vede a technike. Počas tohto týždňa sa aj u nás na Slovensku odohrala séria strhujúcich udalostí, z ktorých každá ponúkla jedinečný pohľad do sféry kvantovej mechaniky a jej hlbokých dôsledkov pre budúcnosť.

Druhá kvantová revolúcia

Týždeň odštartovala hypnotizujúca populárno-náučná prednáška s názvom „Druhá kvantová revolúcia“ od profesora Vladimíra Bužeka. Podujatie určené pre širokú verejnosť vtiahlo účastníkov do podmanivého sveta kvantovej mechaniky. Prednáška prof. Bužeka sa zaoberala nielen výzvami a potenciálom druhej kvantovej revolúcie, ale pokračovala v živej diskusii s doc. Mário Ziman, moderovaná Samuelom Kováčikom z Vedátor_sk. Toto interaktívne stretnutie poskytlo účastníkom príležitosť ponoriť sa hlbšie do prezentovaných tém a zapojiť sa do diskurzu na zamyslenie.

Viac o podujatí sa dozviete tu.

Prvý kvantový FEIK: Skúmanie kvantovej strašidelnosti

Po úvodnom podujatí sa pozornosť obrátila na študentov so sériou prednášok „Prvý kvantový FEIK“, ktorá sa konala v Accenture Campus Lab FEI STU. Pod vedením odborníkov z odvetvia doc. Mgr. Mário Ziman, PhD. a RNDr. Branislav Majerník sa podujatie ponorilo do konceptu kvantovej strašidelnosti a jej úlohy v kvantových komunikačných sieťach. Študenti absolvovali informatívne stretnutie prispôsobené ich akademickým záujmom, ktoré podporilo hlbšie pochopenie kvantových javov a ich praktických aplikácií.

John Rarity: Technika kvantových fotonických zariadení

Týždeň uzavrelo prestížne podujatie šité na mieru profesionálom v oblasti kvantových technológií. Renomovaný odborník John Rarity viedol sériu prednášok na tému „Technika kvantových fotonických zariadení“, ktoré ponúkli cenné poznatky o špičkovom výskume a aplikáciách. Prednášky prof. Rarityho, ktoré sa zaoberali témami od jednofotónovej interferencie po distribúciu kvantových kľúčov, poskytli účastníkom neoceniteľné znalosti a odborné znalosti nevyhnutné na napredovanie ich kariéry v tejto oblasti.

Viac o podujatí sa dozviete tu.

Keď sa týždeň udalostí okolo Svetového dňa kvanta 2024 chýlil ku koncu, účastníci znovuobjavili a ocenili prelomový vývoj v oblasti kvantovej vedy a techniky. Pestrá škála podujatí uspokojila publikum všetkých oblastí, od širokej verejnosti až po študentov a profesionálov, pričom zdôraznilo široký záujem a dôležitosť kvantového prieskumu pri formovaní budúcnosti vedy a techniky.